Over de DuCUG

De DuCUG is een gebruikersgroep door en voor de community in Nederland. Voornamelijk (maar niet uitsluitend) gericht op Citrix producten en technologieën. We willen graag een paar keer per jaar een bijeenkomst organiseren op diverse locaties. Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken trachten wij alle evenement gratis aan te bieden.

Wij, 6 enthousiaste Citrix professionals uit het veld, hebben de laatste jaren iets gemist. Namelijk een community gedreven Citrix User platform waarin iedereen de mogelijkheid heeft om te participeren op zijn of haar niveau. Zie ook: 

In andere omringende landen zijn de laatste jaren Citrix User Groups opgericht. Het idee om ook een Citrix User Group (CUG) op te zetten bracht ons  in oktober 2011 bij elkaar. Tijdens een eerste brainstormsessie werd de DuCUG geboren en werd de doelstelling geformuleerd.

De DuCUG is van plan minimaal 2 keer per jaar een meeting te organiseren voor alle Citrix professionals en eindgebruikers. Alle informatie hierover zal op de website van DuCUG beschikbaar komen.

De DuCUG is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 54456754.

Het primaire doel van de DuCUG, is het samenbrengen van gelijkgestemden en een platform bieden om kennis en ideeën op basis van Citrix, virtualisatie en VDI met elkaar uit te wisselen.