Op 23 maart was het alweer zo ver. Het eerste DUCUG-evenement in 2023. We waren opnieuw te gast bij De Duikenburg in Echteld, wat we intussen wel onze thuislocaties kunnen noemen. Ook is het intussen een traditie geworden dat Niek het evenement opent met de vertrouwde thema’s: evaluaties en feedback van het vorige evenement, de agenda en natuurlijk het benoemen en bedanken van de sponsors.

Na de opening was het podium voor Stefan Pieters met de eerste sessie van de dag met de titel “Unleashing the Power of Collaboration with Sharefile”. Stefan startte met een kort historisch overzicht, gevolgd door de evaluatie in het porfolio. Stefan verzorgde ook een NDA live demo (dus we kunnen hier verder niet veel over melden). De sessie werd afgesloten met een Q&A.

Daarna was het tijd voor de sponsor sessie van eG. Erik van Veenendaal startte met het uitleggen waar eG IT OPS kan ondersteunen. Daarna ging hij verder met de verbeteringen in het product. Enkele voorbeelden die genoemd werden: ondersteunen vernieuwde versies van producten, nieuwe producten toegevoegd, Citrix Monitoring verbeteringen, FSLogix verbeteringen, Zoom support, fysieke desktop monitoring en meer.

Na de “Bossche Bollen” pauze was het woord aan Niek Boevink en Kees Baggerman. Hun sessie “Public cloud: een middel en geen doel” startte met een goede anekdote over Starbucks. Vervolgens werd de terminologie toegelicht die ze gebruikten in de presentatie. De volgende onderwerpen waren enkele statements die volgens Niek en Kees niet de reden zouden moeten zijn om public cloud te gebruiken/over te stappen. Op basis van diverse onderzoeken worden diverse voor- en nadelen van public cloud doorgenomen. Volgens Niek dient er een verandering plaats dat het uitgangspunt gebruikerservaring wordt i.p.v. de infrastructuur erachter. Een andere verandering die plaats vindt is de vrijheid van de eindgebruiker die zelf bepaalt hoe hij de service wil gebruikten.

“Single-Session vs. Multi-session TCO comparison” was de volgende sessie gepresenteerd bij Sasa Petrovice. Sasa trapte de sessie af met het uitleggen van het onderzoek en de karakteristieken/uitgangspunten die waren toegepast. Daarna was het tijd voor de resultaten van het onderzoek. Hierbij werden de volgende onderwerpen behandeld: Total Cost of Ownership, Operational Costs en License Costs. De sessie werd afgerond met een goede samenvatting en enkele aanbevelingen wanneer single-session of multi-session het best toegepast kan worden.

Na een heerlijke lunch ging de dag verder met Dave Brett met de sessie “10 quicks wins for red team testing”. Dave startte met het beschrijven wat een red team is. Daarna besprak Dave 10 onderwerpen (Certificaten/Wachtwoorden, Patching, PowerShell/Command Prompt, Lateral Movement, Hide What’s Not Needed, Visibility, Clipboard, Client Mapping, Blacklisting en PAW) waarop Red teams testen uitvoert inclusief aanbevelingen en voorbeeld configuraties.

De volgende spreker op het podium was Martijn Hoogesteger, bekend van het televisieprogramma Hunted. In deze sessie ging Martijn in op welke werkwijze en technieken hij gebruikt in zowel het televisieprogramma als in zijn dagelijks werk als cybersecurityspecialist. Met diverse fragmenten uit het televisieprogramma gaf hij ook pijnlijk weer dat vaak door nonchalance in een systeem ingebroken kan worden of in het geval van het programma de digitale footprint achterhaald kan worden. Ook legde hij uit dat de privacy in Nederland beschermd is en wanneer en op welke wijze de aanwezige technieken gebruikt mogen worden volgens de wetgeving.

Na de laatste pauze was het tijd voor de tweede sessie vanuit een van onze platinum sponsors. Andreas van Wingerden begon met het uitleggen van de visie van Liquidware rondom de moderne werkplek. Volgens Andreas is MS Intune niet voldoende om de gebruikersomgeving goed in te regelen vanuit de moderne werkplek gedachte. Vanuit hier werd FlexApp verder besproken inclusief de laatste verbeteringen in het product. Een belangrijkpunt volgens Andres is dat FlexApp gebruikt kan worden op elk platform en zeer flexibel in te zetten is.

De volgende sessie was “Cloud Cost Optimization with Citrix Analytics” door Christian Swendemann. In deze sessie besprak Christian via vier use cases de waarde van Citrix Analystics. De eerste use case betrof het achterhalen van performance problemen en het valideren na mitigatie dat deze inderdaad verholpen waren. De tweede betrof het bepalen van de juiste profielen voor een cloud migratie. De derde use case betrof de mogelijkheden om via custom reports problemen te achterhalen waardoor een cost efficiency behaald werd. In de laatste use case werd Citrix Analytics for Security ingezet om meer inzicht te krijgen in de gebruikerssessies (met eventuele automatische acties), waardoor gebruikers meer vrijheid gegeven kan worden. Dit leidde dat het aantal Service Desk Calls gereduceerd werd. De sessie werd beëindigd met een demo van Citrix Analytics.

De laatste sessie van de dag was een virtuele presentatie door Sridhar Mullapudi, General Manager van de Citrix Business Unit. In de sessie ging Sridhar in op de toekomst en strategie van Citrix. Ook ging Sridhar in op ontwikkelingen in de markt en de wijze waar Citrix hier nakijkt. Vervolgens besprak hij de Citrix Universal Subscription. Ook besprak hij enkele technische zaken zoals de ontwikkelingen binnen Studio, StoreFront, HDX, SPA en de Enterprise Browser. Het laatste gedeelte van de sessie was gereserveerd voor een Q&A met veel goede vragen vanuit het publiek.

Ook al bijna als vanzelfsprekend werd de dag afgesloten met een borrelen het beroemde Duikenburg Diner, waar het overgrote merendeel van de deelnemers dankbaar gebruik van maakte.

Programma De agenda is onder voorbehoud


Hoofdpodium

22 maart 2023

Hoofdpodium

22 maart 2023
Niek Boevink

Opening

09:15 - 09:30Niek Boevink
Stefan Pieters

Unleashing the Power of Collaboration with Sharefile

09:30 - 10:00Stefan Pieters

Sponsor Session: How end-to-end monitoring increases efficiency and job satisfaction for both the IT Pro and end user

10:05 - 10:20eG Innovations
10:20 - 11:00 Pauze
Niek BoevinkKees Baggerman

Public cloud: een middel en geen doel

Single-Session vs. Multi-Session​, TCO comparison of non-persistent desktop deployments

11:35 - 12:15Sasa Petrovic
12:15 - 13:15 Lunch
Dave Brett

10 quick wins for red team testing

13:15 - 13:55Dave Brett

Hunted, een kijkje in keuken van de digitale opsporingsmethodes

14:00 - 14:45Martijn Hoogesteger
14:50 - 15:15 Coffee Break

Wat maakt de moderne werkplek modern, en hoe manage je dat?

15:15 - 15:30Liquidware

Cloud Cost Optimization with Citrix Analytics

15:35 - 16:05Christian Swendemann

Citrix strategy

16:10 - 16:50Sridhar Mullapudi
Niek Boevink

Afsluiting

16:50 - 17:00Niek Boevink
17:00 - 21:00 Drinks & Dinner