Verslag

Op 26 september 2014 vond alweer het zesde DuCUG event plaats bij onze gastheer Cisco te Amsterdam. De DuCUG bedankt Cisco nogmaals voor het aanbieden van de fantastische faciliteiten en behulpzaamheid.

Het evenement werd natuurlijk geopend door onze voorzitter Jon Jager, voor een goed gevulde zaal. Hierbij werd benadrukt dat het evenement niet mogelijk is zonder onze sponsoren die door Jon vanzelfsprekend werden benoemd en bedankt. Ook werd tijdens de opening het afscheid van Ingmar als lid van de DuCUG stuurgroep aangekondigd i.v.m. zijn nieuwe baan bij Citrix.

De eerste presentatie van de dag werd verzorgt door Rachel Berry, Citrix HDX Product Manager. Rachel besprak de business drivers voor 3D Graphics en GPU acceleratie, waarna er dieper werd ingegaan werd op de eigenschappen, mogelijkheden en benodigdheden voor beide technieken. Rachel gaf ook nog inzicht in de komende features en andere roadmap ideeën.

Onze customer case was de tweede sessie van de dag. Deze werd gegeven door Martijn Hulsman en Rink Spies met als titel ShareFile in het onderwijs. De presentatie startte met de beschrijving van de klant en de wensen/eisen m.b.t. de ShareFile infrastructuur. Vanuit dit startpunt beschreven de heren de gekozen oplossing. Ook de (technische) uitdagingen kwamen uitgebreid aan bod. Hierbij werd gemeld dat binnenkort een freeware utility uitgebracht wordt, waarmee de configuratie van ShareFile binnen Enterprises wordt vergemakkelijkt.

De derde sessie van de dag had als titel XenMobile App Edition: experiences from the field en werd gegeven door Daniel Wedel (CTP). Ook Daniel begon met het beschrijven van de klantomgeving en de wensen/eisen voor de omgeving. Er werd ook stil gestaan bij het feit dat alleen de App Edition toegepast werd, dus zonder het MDM component. Daniel besprak alle componenten van de infrastructuur, waarbij hij ook aangaf waar men rekening mee dient te houden. Als laatste gaf Daniel nog aan welke uitdagingen ze zijn tegengekomen en hoe deze zijn opgepakt en opgelost.

Na een voortreffelijke lunch was het tijd voor de Choose Your Own Sessions (CYOS). Gerjon Kunst beet het spits af met zijn presentatie over een 1000 seat VDI-in-a-box implementatie. Naast de zaken die Gerjon tegen was gekomen bij de implementatie van VDI-in-a-box besprak hij ook de VDI-in-a-box infrastructuur, de voor- en nadelen van het product en de argumenten om VDI-in-a-box te implementeren.

Ruben Giaccotto verzorgde de tweede CYOS. In deze presentatie stonden de verschillen en overeenkomsten tussen de MKB en Enterprise klanten centraal. Via de diverse fases zoals Ontwerp, Bouw en Implementatie binnen een project besprak Ruben de verschillen en de overkomsten tussen beide type organisaties. Ook gaf Ruben aan hoe volgens hem gegroeid kan worden van het MKB naar Enterprise, wanneer je dit wenst en kan omgaan met de randzaken bij een Enterprise klant. Voor veel deelnemers zullen beide situaties zeer herkenbaar zijn geweest.

De laatste CYOS werd gepresenteerd door Wilco van Bragt (CTP). In zijn sessie behandelde Wilco het resource gebruik binnen een PVS infrastructuur. Wilco startte met de theorie van Citrix, gevolgd door real-life cijfers. Deze real-life cijfers waren zowel gebaseerd op dagelijks gebruik als diverse boot(storm) scenario’s. De dagelijks gebruik cijfers waren een echt community effort, deze waren aangeleverd door community leden zoals Kees Baggerman, Erik Bakker en Tim Rieglier. Na het bespreken van de cijfers, eindigde Wilco de presentatie door de resultaten te vergelijken met de eerder behandelde theorie.

De laatste presentatie was XenServer – Features and Strategy door David Cottingham. Ondanks zijn Engelse afkomst spreekt David ook Nederlands en heel gedurfd startte hij de introductie van zijn presentatie in het Nederlands. De presentatie startte met diverse feiten over XenServer. Vervolgens besprak David achtereenvolgens de mogelijkheden van de huidige versie, features die mogelijk opgenomen worden in de komende versie en als laatste diverse roadmap ideeën.

IMG_8625_smTradities zijn er om in stand gehouden te worden, dus werd het officiële gedeelte van het DuCUG evenement afgesloten met een Geek Speek Live sessie. De GSL startte met een uitleg van Peter Bats hoe Citrix omgaat met security vulnerabilities als bijvoorbeelde de recente issues ShellShock en Heartbleed. Vervolgens startte Barry Schiffer en Kees Baggerman met de eerste stelling XenServer versus de rest. Er werd zeer goed gediscussieerd en door velen mee gediscussieerd. . Mede hierdoor werden er maar twee stellingen besproken (kwaliteit boven kwantiteit); naast XenServer versus de rest ook nog To Migrate or not To Migrate naar XenDesktop/XenApp 7.x. Wat opviel was dat nu 90% van de bezoekers aangaf een migratie te overwegen in tegenstelling tot dezelfde vraag in maart 2014 waar 90% aangaf juist niet te overwegen om te migreren. Daarnaast werd gedurende de discussie duidelijk dat de kwaliteit van updates op het XenApp/XenDesktop platform sterk is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.

Netwerken is een belangrijk onderdeel van een DuCUG evenement. Naast de langere pauzes tussen de sessies kwam dit ook duidelijk naar voren bij de afsluitende borrel waar met een hapje en een drankje geruime tijd door de bezoekers bijgepraat werd en de dag werd besproken.

Impressie

Programma De agenda is onder voorbehoud